Старонка:В. Ластоўскі. Кароткая энцыклапедыя старасьвеччыны.pdf/1

Гэта старонка не была вычытаная


Інстытут літаратуры iмя Янкі Купалы Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi

Археаграфічная камісія Камiтэта па архiвах i справаводству пры Савеце Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь

Вацлаў ЛАСТОЎСКІ

КАРОТКАЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ СТАРАСЬВЕЧЧЫНЫ

Укладанне Язэпа Янушкевіча

Мiнск Выдавец В. Хурсiк 2003