Старонка:Рады для эмігрантоу, каторые едуць у Амэрыку, а такжа размовы беларуска-англіцкіе.pdf/2

Узнікла праблема ў вычытцы гэтай старонкі

ТАВАРЫСТВО

АПЕКІ НАД ЭМІГРАНТАМІ

у Варшаві

Эрыванская вуліца № 2.

Бюро таварыства дае адрэсы польскіх таварыств, каторые апекуюцца эмігрантамі, адрэсы таварыств, каторые апекуюцца кабетамі у партовых гарадох і у Амэрыцы.

Дзеля гэтаго кожны, хто манідца выежджадь у Амэрыку, павінен перш звярнуцца сам асабіста, ці напісаць ліст (укладаючы марку за 7 кап. на атказ) у бюро Таварыства Апекі над Эмігрантамі, каторае, пільнуючы толькі карысьці эмігрантоу стараецца, сколькі можэ, памагчы кожнаму, павэдле яго патрэб і вымог.