Зелянеюць, зелянеюць лугі, сенажаці…

Зелянеюць, зелянеюць лугі, сенажаці...
Песня
Крыніца: http://www.usebelarusy.by/be/content/falklor/24506/24668/25095Зелянеюць, зелянеюць
Лугі, сенажаці,
Пытаецца сын у мацеры,
Ды каторую ўзяці.

А ці тую багатую,
Што хораша ходзіць,
А ці тую сіраціначку,
Што ўсё добра робіць?

А ці тую багатую,
Што валы, каровы,
А ці тую сіраціначку,
Што чорненькі бровы?

Багатая, няўдалая
У садочку гуляла,
А бедная сіраціначка
Ўжо тры копы нажала.

У багатай, нехарошай
Валы паздыхаюць,
А ў беднай сіраціначкі
Бровы не зліняюць.