Шаблон:PD-Беларусь/Дакументацыя

Гэты шаблён трэба ставіць на творы або аўтараў, чые творы публікаваліся на тэрыторыі сучаснай Беларусі. На віленскія выданні распаўсюджваецца летувіскае заканадаўства, глядзі {{PD-Літва}}.

Заканадаўства Беларусі ў сферы аўтарскага права:

  • Закон Рэспублікі Беларусь № 370-XIII ад 16 мая 1996 года «Аб аўтарскім праве і сумежных правах» са зменамі і дапаўненнямі, унесенымі Законамі Рэспублікі Беларусь № 194-З ад 11 жніўня 1998 года, № 183-З ад 4 студзеня 2003 года, № 396-З ад 14 ліпеня 2008 года (ужо не дзейнічае)
  • Закон Рэспублікі Беларусь № 262-З ад 17 мая 2011 года са зменамі і дапаўненнямі, унесенымі Законам Рэспублікі Беларусь № 216-З ад 15 ліпеня 2019 года. Паводле яго:

Артыкул 20. Тэрмін аховы аўтарскага права.

1. Асабістыя немаёмасныя правы на творы навукі, літаратуры і мастацтва ахоўваюцца бестэрмінова.
2. Выключнае права на твор дзейнічае цягам жыцця аўтара і пяцідзесяці гадоў пасля яго смерці, за выключэннемвыпадкаў, прадугледжаных дадзеным артыкулам.
3. Выключнае права на ананімны твор або твор, які выкарыстоўваецца пад псеўданімам, дзейнічае цягам пяцідзесяці гадоў з моманту першай правамернай публікацыі такога твора або пяцідзесяці гадоў з моманту яго стварэння, калі цягам пяцідзесяці гадоў з моманту яго стварэння ён не быў правамерна апублікаваны са згоды аўтара.
У вызначэнні тэрміну дзеяння выключнага права на ананімны твор або твор, які выкарыстоўваецца пад псеўданімам, у дачыненні якіх у межа тэрміну, прадугледжанага часткай першай дадзенага пункту, аўтар раскрыў сваё сапраўднае імя або яго імя перастала пакідаць сумненні, дастасоўваецца пункт 2 дадзенага артыкула.
4. Выключнае права на твор, створаны ў суаўтарстве, дзейніче цягам жыцця і пяцідзесяці гадоў пасля смерці аўтара, які перажыў іншых суаўтараў.
5. Вылічэнне тэрмінаў, прадугледжаных дадзеным артыкулам, пачынаецца з 1 студзеня года, наступнага за годам, у якім меў месца юрыдычны факт, які з’яўляецца падставай, каб пачаўся адлік адпаведнага тэрміну.

Артыкул 21. Пераход твораў у грамадскі набытак.

1. Заканчэнне тэрміну дзеяння выключнага права на творзначыць пераход гэтага твора ў грамадскі набытак.
Творы, якім на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь ахова ніколі не давалася, таксама прызнаюцца за такія, што перайшлі ў грамадскім набытак.
2. Творы, што перайшлі ў грамадскі набытак, могуць вольна выкарыстоўвацца любым фізічнай і юрыдычнай асобайбез выплаты узнагароды. использоваться любым физическим или юридическим лицом без выплаты ўзнагароджання. Пры гэтым павінныявыконвацца права аўтарства, права на імя і права на недатыкальнасць твора.


Поўны тэкст Закона: па-беларуску, па-расейску, па-ангельску.